Palau Martorell o De Salord

Benvinguts a La Ciutat Noble de Ciutadella

Palau Martorell o De Salort

Façana del carrer major del Born

( Ciutadella )

Juntament amb el Palau Torre Saura forma el conjunt urbà de major monumentalitat de Ciutadella i la seva unió amb la plaça d’Armes, el Born, identificats per dues construccions que partint de concepcions diverses, es complementen i formen harmònicament, determina una escenografia única, grandiosa.

L’antic palau mrtorell, començat en 1813, desplega la seva façana principal al carrer Major. Renovat d’un cop, l’escala s’adossa a la façana posterior de l’edifici, de manera que l’espai d’habitatge presenta una distribució més racional i simple que altres palaus de Ciutadella.

Palau Martorell o De Salort

Detall de la Façana

( Ciutadella )

La Façana es divideix en tres cossos delimitats per pilastres embegudes d’ordre jònic. El cos central, lleugerament avançat a l’exterior, remata en un frontó triangular llis. L’arternància de les obertures accentua la importància de la façana, en disposar sobre els portals a peu de terra uns finestrons rectangulars i per damunt de les obertures dels balcons, uns ulls de bou.

Palau Martorell o De Salort

Detall de la Façana

( Ciutadella )

L’enfilada de balcons s’estén d’un cantó a l’altre, amb els portals coberts per una poderosa cornisa, que manca al balcó central, esperant el seu coronament definitiu amb el blasó familiar.

La façana del Born serví de model a la que s’aixecà al davant seu 25 anys després: Una llotja monumental amb tres arcs separats per pilastres d’ordre jònic, oberts a la plaça, mirador únic per a l’espectacle cerimonial de les festes de Sant Joan, té un regust italià, que ens transporta a les llotges de les basiliques romanes, malgrat que el precedent inmediat sigui la porxada de l’ajuntament de Mahó.

Palau Martorell o De Salort

Façana de la Plaça del Born

( Ciutadella )

Al’interior guarda interessants col.lecions d’època. La familia propìetària, actuals dipositaris del títol del Comtat de Torre Saura han habilitat els espais de la planta inferior a usos comercials, amb notable respecte a l’edifici, mentre que la planta noble està oberta al públic com a museu, pagant una petita entrada.

Palau Martorell o De Salort

Entrada del Palau

( Ciutadella )

Mantenin la disposició i decoració original de la casa, valoritzant col.lecions diverses, recuperant el jardí clos, netejant l’entrada principal amb el repicat de pedra vista, seguint aquesta nova interpretació de la restauració dels habitatges antics, nascuda a finals del segle XX ; i finalment duent a terme una acurada restauració de les façanes.

Palau Martorell o De Salort

Jardí recuperat

( Ciutadella )

Palau Martorell o De Salort

Ante-sala

( Ciutadella )

Palau Martorell o De Salort

Sala de la Xemeneia

( Ciutadella )

Palau Martorell o De Salort

Sala Llarga o de ball

( Ciutadella )

Palau Martorell o De Salort

Sala Francesa

( Ciutadella )

Palau Martorell o De Salort

Dormitòri de la Plaça del Born

( Ciutadella )

Palau Martorell o De Salort

Detall de la vitrina del passadís dels dormitòris

( Ciutadella )

Palau Martorell o De Salort

Menjador antic del Palau

( Ciutadella )

Palau Martorell o De Salort

Cuina antiga del palau

( Ciutadella )

Texte: Gabriel Julià S

Andreu Casasnovas Marqués

Disseny Gràfic i Fotografies de: Sebastià Taltavull S.