Palau de Cas Duc – Marquesos d’Albranca

Benvinguts a La Ciutat Noble de Ciutadella

 

 

Palau de Cas Duc

Façana Principal

( Ciutadella )

És una construcció dificil de datar, ja que està formada per les anexions succesives d’edificis adjacents, uniformats a l’exterior per una façana, que tot i la seva unitat, mostra encara vestigis d’ampliacions succesives. En el seu estat actual degué donar-se per acabada a l’any 1849, segons el testimoni d’una inscripció a l’escala de la biblioteca.

Palau de Cas Duc

Balcó central

( Ciutadella )

La façana d’extrema severitat, s’alleugereix amb les set balconades arrenglerades amb peanyea curvilínea retallant-se sobre l’enfront de pedra vista, coronat amb un gran àtic format per una sucessió de finestres d’arc apuntant a l’estil dels palaus mallorquins.

Palau de Cas Duc

Detall del coronament de l’edifici

( Ciutadella )

L’interior es configura entorn de la gran escala, amb el seu gran tambor voltat d’alts finestrals que determinen un espai molt llumiós, que introdueix en un seguit de sales alineades i comunicades entre si a l’estil dels palaus neoclàssics amb prespectives molt efectistes.

Les sales tenen sostres pintats i en una de elles està decorada amb frescos, probablement de la mà d’algun membre de la família afeccionat a la pintura, que omplí les parets amb paisatges de fantasia, emergent darrere arquitectures simulades, i en un angle deixà una nota de singular interès per a la història local: una reproducció d’una escena del capvespre de la festa de Sant Joan, a n’es pla, on de forma molt precisa es pot veure aquest indret, amb els protagonistes de la festa, els cavallers i el poble: clergat, senyors,dames , mariners, al.lots, en un cumul d’escenes de gran vivesa i realisme.

El casal conserva les cambres, mobles i quaddres d’època molt apreciables, i que són testimoni viu de les formes de vida de la noblesa menorquina, les estables, magatzems, un molí, acuradament mantinguts per la família ducal. L’entrada i la façana foren restaurades fa uns anys amb critetris de respecte per la seva categoria i significació.

Texte: Gabriel Julià S

Andreu Casasnovas Marqués

Disseny Gràfic i Fotografies de: Sebastià Taltavull S.