Palau De Olivar

Benvinguts a La Ciutat Noble de Ciutadella

Palau De Olivar

Façana principal

( Ciutadella )

Davant la Catedral s’aixeca el palau De Olivar, que té el seu origen en el 1633 quan Bernat Olives adquirí diverses cases de davant l’Església Major de Ciutadella (anomenda, La Catedral), al notari Pax, per construir la seva residència.

Detall de la clau de volta, del Palau de Olivar – ( Ciutadella )

Amb un exterior sencill de pedra vista que és de gran severitat, desplega la seva noblesa a l’interior que amb diverses adaptacions li van donar la seva actual configuració, unificada per una façana molt posterior, segons donen a entendre algus elements propis del neoclàssic. La façana està dividida en tres cossos, amb una solució molt endevinada, en haver-se d’adaptar al tirat d’un carrer estret, sense perdre l’èmfasi d’una llarga façana arrenglerada. Els cossos queden delimitats per pilastres encoixinades que sostenen una cornisa adornada amb dentellons i en el cos central acaba amb un frontó triangular llis, adornat també amb dentallons.

Cos central de l’edifici (part superior), del Palau De Olivar

Escut De Olives – ( cos central de l’edifici del Palau )

Aquest palau va pertànyer a la rama principal de la familia De Olives. Les dependències de la planta noble es reparteixen entorn de la gran escala, amb sales de gran ambient divuitesc, amb moblatges de Lluís XV, Chippendale de rica talla i Isabelí.

Escala Principal del Palau De Olivar

Detall de La Sala del Rellotge

La Sala dels Miralls

Sala D’Honor

La Sala d’honor ens mostra una vasta peça de sostre altíssim amb un grandiós salamó de cristall.

Dormitòri d’estil Anglès – Menorquí

Una alcova amb un preciós dormitori d’estil anglès menorquí i un arxiu familiar d’extraordinari valor històric.

Detall del Menjador

Al menjador gran és també peça de gran efecte amb una gran taula espanyola voltada de cadires Reina Anna. Una esplèndia col.lecció d’argenteria i una làmpada isabelina de metall i vidre li confereixen un aire regi.

Avantspassats de la Familia Prenint Xocolata

cuadre pintat a l’oli del s. XVII

Mentre un cuadre pintat al oli, datat del segle XVII representant els avantspassats de la família prenint xocolata, amb les senyores i filles vestides segons l’antic ús menorquí afegiren una nota d’entrenyable intimitat;

Palau De Olivar

Sant Crist atribuit a Pompeio Leoni

un altre, de la visita de la Verge a Santa Elisabet, i altres retrats familiars, entre els quals en podem destacar els del Paborde Marc Martí i el del cavaller viatger, Bernat Josep d’Olivar o també una imatge de un Sant Crist atribuït a Pompeio Leoni.

En la actualitat la casa és habitada pels propietaris que sempre han tingut molta cura en la seva consevació. La façana ha estat restaurada i pintada en els darrers anys.

Vista de la façana lateral del Palau de Olivar

Detall de la balustrada de la terrassa del Carrer des Mirador

aquesta balustrada va esser substituida per una de nova ara fa pocs anys, però sempre conservant l’original.

Texte: Gabriel Julià Seguí

Andreu Casasnovas Marqués

Disseny Gràfic i fotografíes de : Sebastià Taltavull S.