la ciutat noble

 

 
NOVA JUNTA DE CAIXERS BIENNI 2014 - 2015

Aquesta és la nova junta de caixers que presidirà les festes de Sant Joan durant el bienni 2014-2015 en representació de cas Baró. El nou Caixer Senyor, Borja Morgades de Olivar, nebot de l’actual baró de Lluriach, José María de Olivar Ordis.

Aixi com la resta de components de la Junta serán: Carlos Taltavull Bosch, l’amo de ses Arenetes, caixer pagès de tramuntana; Miquel Bosch Cursach, l’amo de Torretrencadeta, caixer pagès de migjorn. Pedro Villalonga Mesquida, caixer casat i Samuel Bosch Tejada, caixer fadrí pagès.
També ahir es féu públic el nom que ja havia avançat aquest diari com a capellana del proper bienni. Joan Bosco Faner Bagur representarà l’Església a la festa, tal com comunicà el rector de la Catedral Gerard Villalonga.

JUNTA DE CAIXERS BIENNI 2014 - 2015
FOTOGRAFIA:
JOSEP BAGUR / DIARI ULTIMA HORA MENORCA