Audioguia

És una construcció dificil de datar, ja que està formada per les anexions succesives d'edificis adjacents, uniformats a l'exterior per una façana, que tot i la seva unitat, mostra encara vestigis d'ampliacions succesives. En el seu estat actual degué donar-se per acabada a l'any 1849, segons el testimoni d'una inscripció a l'escala de la biblioteca.

La façana d'extrema severitat, s'alleugereix amb les set balconades arrenglerades amb peanyea curvilínea retallant-se sobre l'enfront de pedra vista, coronat amb un gran àtic format per una sucessió de finestres d'arc apuntant a l'estil dels palaus mallorquins.

L'interior es configura entorn de la gran escala, amb el seu gran tambor voltat d'alts finestrals que determinen un espai molt llumiós, que introdueix en un seguit de sales alineades i comunicades entre si a l'estil dels palaus neoclàssics amb prespectives molt efectistes.

Les sales tenen sostres pintats i en una de elles està decorada amb frescos, probablement de la mà d'algun membre de la família afeccionat a la pintura, que omplí les parets amb paisatges de fantasia, emergent darrere arquitectures simulades, i en un angle deixà una nota de singular interès per a la història local: una reproducció d'una escena del capvespre de la festa de Sant Joan, a n'es pla, on de forma molt precisa es pot veure aquest indret, amb els protagonistes de la festa, els cavallers i el poble: clergat, senyors,dames , mariners, al.lots, en un cumul d'escenes de gran vivesa i realisme.

El casal conserva les cambres, mobles i quaddres d'època molt apreciables, i que són testimoni viu de les formes de vida de la noblesa menorquina, les estables, magatzems, un molí, acuradament mantinguts per la família ducal. L'entrada i la façana foren restaurades fa uns anys amb critetris de respecte per la seva categoria i significació.

 

 

Cas Duc - fašana principal
Cas Duc - fašana principal, detall de la portalada
Cas Duc - fašana principal, detall de les finestres d'arc
CONTACTA