restauranteshoteles en españa

Audioguia

Juntament amb el Palau Torre Saura forma el conjunt urbà de major monumentalitat de Ciutadella i la seva unió amb la plaça d'Armes, el Born, identificats per dues construccions que partint de concepcions diverses, es complementen i formen harmònicament, determina una escenografia única, grandiosa.

L'antic palau mrtorell, començat en 1813, desplega la seva façana principal al carrer Major. Renovat d'un cop, l'escala s'adossa a la façana posterior de l'edifici, de manera que l'espai d'habitatge presenta una distribució més racional i simple que altres palaus de Ciutadella.

La Façana es divideix en tres cossos delimitats per pilastres embegudes d'ordre jònic. El cos central, lleugerament avançat a l'exterior, remata en un frontó triangular llis. L'arternància de les obertures accentua la importància de la façana, en disposar sobre els portals a peu de terra uns finestrons rectangulars i per damunt de les obertures dels balcons, uns ulls de bou.

L'enfilada de balcons s'estén d'un cantó a l'altre, amb els portals coberts per una poderosa cornisa, que manca al balcó central, esperant el seu coronament definitiu amb el blasó familiar.

La façana del Born serví de model a la que s'aixecà al davant seu 25 anys després: Una llotja monumental amb tres arcs separats per pilastres d'ordre jònic, oberts a la plaça, mirador únic per a l'espectacle cerimonial de les festes de Sant Joan, té un regust italià, que ens transporta a les llotges de les basiliques romanes, malgrat que el precedent inmediat sigui la porxada de l'ajuntament de Mahó.

Al'interior guarda interessants col.lecions d'època. La familia propìetària, actuals dipositaris del títol del Comtat de Torre Saura han habilitat els espais de la planta inferior a usos comercials, amb notable respecte a l'edifici, mentre que la planta noble està oberta al públic com a museu, pagant una petita entrada.

Mantenin la disposició i decoració original de la casa, valoritzant col.lecions diverses, recuperant el jardí clos, netejant l'entrada principal amb el repicat de pedra vista, seguint aquesta nova interpretació de la restauració dels habitatges antics, nascuda a finals del segle XX ; i finalment duent a terme una acurada restauració de les façanes.

CONTACTA